Oddlužení fyzické osoby

Osobní bankrot - oddlužení

Oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot) je pro dlužníky možnost jak se zbavit dluhů, které by jinak pravděpodobně nemohli nikdy splatit. Díky osobnímu bankrotu může dlužník začít znovu s čistým štítem. Jde o způsob řešení úpadku, při němž dochází ke sjednocení dluhů od více věřitelů. Část z nich (alespoň 30 %) musí být zaplacená a zbytek je dlužníkovi odpuštěn. Osobní bankrot umožňuje insolvenční zákon fyzickým osobám od roku 2008. Za tu dobu podalo návrh k osobnímu bankrotu mnoho dlužníků a jejich počet každoročně stoupá. Oddlužení fyzické osoby není schváleno automaticky. Každou žádost posuzuje soud a vy musíte splnit zákonem stanovené podmínky.

Způsoby oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby může probíhat dvěma způsoby:

Plnění splátkového kalendáře

Přistoupíte-li k této variantě, znamená to, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny (alespoň z 30 %) z pravidelného měsíčního výtěžku, který bude dlužník po dobu pěti let odevzdávat. Po tuto dobu mu zůstává pouze životní minimum. Z ostatních příjmů jsou hrazené jeho dluhy. Pokud během uvedených pěti let získá další příjem (např. výhru či dědictví), rovněž se z něj uhrazují dluhy věřitelů. Žádný příjem nesmí být zatajen. Dlužník musí také každých šest měsíců předkládat přehled svých příjmů za uplynulých půl roku. Při splácení v rámci osobního bankrotu se nesmí dostat do prodlení delšího než třicet dní.

Jednorázové zpeněžení majetkové podstaty

V rámci jednorázového zpeněžení majetkové podstaty dojde k rozprodání majetku dlužníka. Z těchto peněz budou pokrytá část dluhů věřitelů, a to minimálně ve výši 30 %. Soud o zpeněžení majetkové podstaty neboli o konkurzu na majetek dlužníka rozhodne samostatně či společně s rozhodnutím o úpadku. Pokud dlužník nabude majetek po schválení oddlužení, není určen k uhrazení finančních závazků. Na rozdíl od splátkového kalendáře nezasahuje tento způsob osobního bankrotu do budoucnosti.

OSOBNÍ BANKROT A JEHO VÝHODY

  • nutnost zaplatit pouze 30 % dluhů
  • zbavení se dluhů, které by dotyčný nezvládl splatit
  • ochrana soudu (nehrozí vám exekuce)
  • dluhy se dále neúročí
  • eliminace nákladů na exekutora
  • znalost termínu konečného oddlužení
  • garantovaná částka, jež vám zůstane na vaše životní náklady (životní minimum)