Podmínky osobního bankrotu

Chcete-li vyhlásit osobní bankrot, je nutné splnit několik podmínek:

  • podání návrhu o oddlužení: Je nutné, aby obsahoval všechny požadované náležitosti.
  • dluhy od více věřitelů: Musí jít o dluhy nejméně od dvou věřitelů.
  • čistý trestní rejstřík: Důležité je především prokázat, že jste nebyli souzeni za protiprávní ekonomickou činnost, např. finanční podvody atd. Nesmíte být zato souzeni v období pěti let před zahájením insolvenčního řízení.
  • schopnost uhradit 30 % z dluhů: V případě, že jste schopni uhradit menší část dluhů, musíte mít souhlas věřitelů. Soud posuzuje vaše finanční možnosti dle aktuálních příjmů a výši závazků.
  • platební neschopnost: Pokud máte příjem či majetek, ze kterého jste schopni dluhy splatit, nemůžete požádat o osobní bankrot.
  • být po splatnosti peněžních závazků: Je nutné, abyste byli nejméně 30 dnů v prodlení po splatnosti.
  • mít stálý dostatečný příjem: Tuto podmínku musíte splnit, pokud přistupujete k oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře.
  • neúmyslné zadlužení: Soud zkoumá, zda dlužník nesleduje nepoctivý záměr. Přihlíží se i na to, jakým způsobem se dotyčný k dluhům dostal. Zjišťuje se, zda třeba nebyly dluhy pořízené s budoucím záměrem se jich „zbavit“ právě touto cestou.
  • nesmí podávat opakovaně návrh na oddlužení: Člověk by se měl z osobního bankrotu poučit, ne si znovu „nadělat“ dluhy a požádat o osobní bankrot. Nemůžete vyhlásit osobní bankrot, ani pokud jste v minulosti již prošli konkurzním řízením. Pokud jste podali návrh na oddlužení a byl vám zamítnutý, máte možnost požádat znovu o osobní bankrot.